Харьковский институт позвоночник суставы

Консультативно –діагностичне відділення

Поліклінічний корпус, поверх 1 і 2

Консультативно-діагностичне відділення засновано у 1924 році. Керівниками відділення у різний час працювали: Професор В.О. Маркс, Я.А. Бердашкевич, В.С. Дуднік. За ініціативою професора М.І. Ситенка у 1932 році було засновано перший в країні дитячий ортопедичний профілакторій.
Тривалий час роботу дитячого відділення очолювала к.м.н. Н.Д. Мацкевич.

Співробітники консультативно–діагностичного відділення:

Напрямки науково-практичної діяльності:

 • розробка методів діагностики захворювань хребта, кінцівок і суглобів та їх наслідків;
 • рання діагностика злоякісних пухлин скелета;
 • розробка і впровадження нових методів консервативного лікування і реабілітації при ортопедичній патології.

Наукові напрямки:

 • ортопедичні проблеми хребта і суглобів;
 • артрологія та травма хребта і суглобів;
 • онкологія у дітей та дорослих.

Хворі, які звернулися на прийом в консультативне відділення інституту мають можливість пройти всебічне обстеження в лабораторіях і відділах інституту із застосуванням сучасних методів дослідження:

 • рентгенодіагностика;
 • патофізіологічне обстеження:
  • Електронейроміографічне дослідження нервово-м’язової системи в разі патології опорно-рухової системи та периферичної нервової системи.
  • Електронейроміографічна реєстрація спонтанної електричної активності в м’язах тулуба і кінцівок.
  • Ультразвукове дослідження м’яких тканин і суглобів у випадку захворювань опорно-рухової системи.
  • Ультразвукове (доплерографічне) дослідження артерій та вен кінцівок, шиї.
  • Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та позачеревного простору.
  • Реовазографічне дослідження функції кровообігу в кінцівках.
  • Реєстрація електрокардіограми і варіабельності серцевого ритму.
 • біомеханічне дослідження (визначення центру ваги, функціональної опороспособности нижніх кінцівок, стійкості опорно-рухової системи, зміна сили і витривалості м’язів тулуба);
 • клінічне та біохімічне дослідження крові та сечі з визначенням метаболізму основних:
  • Гематологічні та загально клінічні аналізи.
  • Біохімічні дослідження: показники білкового, вуглеводного, ліпідного та мінерального обмінів.
  • Дослідження системи гемостазу.
  • Проведення дослідження стану кісткової та хрящової тканини з використанням маркерів їх метаболізму.
  • Імунологічні та імуноферментні дослідження.
  • Бактеріологічні дослідження з виявленням чутливості виділених збудників к хіміопрепаратам.
 • структурних компонентів сполучної тканини; імунологічні дослідження;
 • ультразвукова доплерографія.

Важливе значення в обстеженні хворих ми приділяємо дослідженям в лабораторії біомеханіки.

 1. Методика вимірювання сили та витривалості м’язів тулуба.
 2. Методика вимірювання сили та витривалості м’язів верхніх кінцівок.
 3. Методика вимірювання сили та витривалості м’язів нижньої кінцівки.
 4. Методика корекції деформації стопи і укорочення кінцівки.
 5. Визначення функціональної опороспособности нижніх кінцівок.
 6. Методика Дослідження стійкості опорно-рухової системи при перехідних процесі від стояння до ходьби.
 7. Методика вимірювання об’єму рухів в суглобах верхньої кінцівки.
 8. Методика вимірювання об’єму рухів в суглобах нижньої кінцівки.
 9. Методика вимірювання довжини верхньої кінцівки.
 10. Методика вимірювання довжини нижньої кінцівки.
 11. Методика дослідження поверхні стоп (плантографія).

источник

Институт патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко АМН Украины

Администрация

Корж Николай Алексеевич — Директор института, доктор медицинских наук, профессор.
Радченко Владимир Александрович — Заместитель директора по научной работе, доктор медицинских наук, профессор.
Вырва Олег Евгеньевич — Главный врач, руководитель отдела костной онкологии, доктор медицинских наук, профессор.
Матушкина Вера Петровна — Заместитель директора по экономическим вопросам.
Демьяненко Анна Николаевна — Ученый секретарь, кандидат биологических наук.
Бигвава Муртаз Яшевич — Заместитель директора по административно-хозяйственной части.
Кузнецова Людмила Егоровна — главный бухгалтер.
Федотова Инга Фридоновна — Заместитель директора по международным связям, доктор медицинских наук.

Клинические подразделения

Отделение ортопедической артрологии и эндопротезирования

Отдел патологии суставов:

Филипенко Владимир Акимович — руководитель отдела, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор, д.м.н.
Танькут Владимир Алексеевич — главный научный сотрудник, профессор, д.м.н.
Жигунов Анатолий Иванович — главный научный сотрудник, д.м.н.
Бабуркина Елена Павловна — главный научный сотрудник, д.м.н.
Бондаренко Станислав Евгеньевич — главный научный сотрудник, д.м.н.
Танькут Алексей Владимирович — зам. главного врача по хирургической деятельности, к.м.н.

Отделение ортопедической артрологии и эндопротезирования:

Пидгайська Ольга Алексеевна — заведующий отделения, к.м.н.
Мезенцев Владимир Алексеевич — врач, к.м.н.
Марущак Алексей Поликарпович — врач
Нестеренко Александр Сергеевич — врач

Отделение детской ортопедии

Отдел патологии позвоночника и суставов детского возраста:

Хмызов Сергей Александрович — Руководитель отдела, профессор, д.м.н.
Шевченко Станислав Дмитриевич — Главный научный сотрудник, профессор, д.м.н.
Мезенцев Андрей Алексеевич — Ведущий научный сотрудник, д.м.н.
Кацалап Елизавета Сергеевна — Младший научный сотрудник
Кикош Геннадий Викторович — Врач ортопед-травматолог, аспирант

Отделение детской ортопедии:

Баев Виталий Владимирович — Заведующий отделением, к.м.н.
Пашенко Андрей Витальевич — Врач ортопед-травматолог
Демченко Дмитрий Александрович — Врач ортопед-травматолог
Колесниченко Юлия Эдуардовна — Врач-педиатр
Резник Елена Алексеевна — Врач-невролог
Яценко Татьяна Васильевна — практикующий психолог

Отделение вертебрологии

Отдел инструментальной и малоинвазивной хирургии позвоночника

Радченко Владимир Александрович — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель отдела.
Скиданов Артем Геннадьевич — к.м.н., докторант
Попсуйшапка Константин Алексеевич — к.м.н., докторант
Барков Александр Александрович — к.м.н., cтарший научный сотрудник
Перфильев Александр Вячеславович — к.м.н., научный сотрудник

Отдел заболеваний и повреждений позвоночника

Куценко Владимир Александрович — руководитель отдела, д-р мед.наук, старший научный сотрудник
Попов А.И. — канд.мед.наук, научный сотрудник
Карпинская Е.Д. — инженер второй категории

Отделение вертебрологии

Болховитин Павел Васильевич — заведующий отделением вертебрологии, член ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy), к.м.н., ортопед-травматолог высшей категории.

Отделение неотложной травматологии и восстановительной хирургии

Отдел травматологии опорно-двигательной системы

Корж Николай Алексеевич — руководитель отдела, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, д.м.н., профессор
Прозоровский Дмитрий Вениаминович — старший научный сотрудник, к.м.н.
Гарбузняк И.М. — Старший научный сотрудник
Долуда Ярослав Анатольевич — научный сотрудник, врач, к.м.н.
Вырва Александра Олеговна — младший научный сотрудник

Отдел костной онкологии

Вырва Олег Евгеньевич — руководитель отдела костной онкологии, д.м.н., профессор
Головина Янина Александровна — старший научный сотрудник, к.м.н.
Малик Роман Васильевич — научный сотрудник, к.м.н.
Лизогуб К.И. — младший научный сотрудник

Отделение неотложной травматологии и восстановительной хирургии

Шевченко Игорь Владимирович — заведующий отделением, к.м.н.

Сотрудники

Бицадзе Марианна Зауриевна — научный сотрудник, к.м.н.
Рыкун Николай Дмитриевич — младший научный сотрудник
Краснобай Виталий Владимирович — врач, к.м.н.
Паздников Роман Володимиролвич — врач, к.м.н.
Бузницкий Руслан Игоревич — врач, к.м.н.
Бец Ирина Григорьевна — врач, к.м.н.
Михановский Дмитрий Александрович — врач
Скорик Иван Александрович — врач
Головина А.А. — врач-онколог

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии с операц.блоком

Лизогуб Николай Витальевич — руководитель отдела, к.м.н., доцент
Хмызов Андрей Александрович — научный сотрудник, к.м.н., врач-анестезиолог высшей категории
Згола Ирина Анатольевна — заведующий отделением, врач-анестезиолог высшей категории
Лизогуб Ксения Игоревна — младший научный сотрудник, врач-анестезиолог первой категории
Орлов Геннадий Сергеевич — врач-анестезиолог высшей категории, заслуженный врач Украины, к.м.н.
Кострикова Элеонора Васильевна — врач-анестезиолог высшей категории, к.м.н.
Волошин Никита Игоревич — врач-анестезиолог высшей категории, к.м.н.
Клебек Максим Георгиевич — врач-анестезиолог высшей категории
Рыболовлев Юрий Анатольевич — врач-анестезиолог высшей категории
Маруф Шуан Аршад — врач-анестезиолог высшей категории
Внукова Татьяна Алексеевна — врач-анестезиолог второй категории
Веклич Инна Анатольевна — врач-анестезиолог высшей категории
Тертычная Анна Алексеевна — старшая медсестра-анестезист
Дьячкова Елена Федоровна — старшая операционная медсестра

Отделение экстренной травматологической помощи с приемным отделением

Мателенок Евгений Михайлович — заведующий отделением, д.м.н.

Отделение физиотерапии

Отдел консервативного лечения и испытаний

Федотова Инга Фридонивна — Руководитель отдела, д.м.н.

Отделение физиотерапии

Гращенкова Тамара Никитична — Заведующий отделением, к.м.н.

Сотрудники

Мельник Виктория Валентиновна — Старший научный сотрудник, к.м.н.
Корж Ирина Валерьевна — Старший научный сотрудник, к.м.н.

Отделение трансплантологии системы опоры и движения

Отдел экспериментального моделирования и трансплантологии с экспериментально-биологической клиникой

Воронцов Петр Михайлович — Руководитель отдела, к.м.н.
Никольченко Ольга Анатольевна — Старший научный сотрудник, к.б.н.
Иванов Геннадий Васильевич — научный сотрудник
Пошелок Денис Михайлович — Научный сотрудник, к.б.н.
Вишнякова Ирина Викторовна — Младший научный сотрудник
Самойлова Екатерина Михайловна — Младший научный сотрудник
Орленко Антон Олегович — Младший научный сотрудник, врач ветеринарной медицины
Гречишникова Светлана Борисовна — Лаборант II категории, врач ветеринарной медицины
Карнаух Ольга Викторовна — Лаборант, врач ветеринарной медицины
Лысенко Наталья Николаевна — Рабочий по уходу за животными
Горбань Виктория Владимировна — Рабочий по уходу за животными
Гречишникова Вера Андреевна — Рабочий по уходу за животными

Отделение трансплантологии системы опоры и движения

Воронцов Петр Михайлович — Заведующий отделением, к.м.н.
Слета Оксана Михайловна — биолог
Гусак Валерия Сергеевна — Врач-лаборант
Сбитнева Инна Анатольевна — экономист
Азарова Тамара Николаевна — младшая медсестра

Отделение переливания крови

Фролова Нина Константиновна — заведующий отделением
Дмитриева Любовь Николаевна — старшая медсестра
Погребняк Валентина Александровна — операционная медсестра

Отделение восстановительного лечения

Стауде Владимир Анатольевич — заведующий отделением, к.м.н.
Яременко Олег Дмитриевич — врач ЛФК
Антоненко Елена Владимировна — старшая медсестра по массажу
Бурда Владимир Эдуардович — медицинский специалист по массажу
Зерний Артем Валерьевич — медицинский специалист по массажу
Логвинова Лилия Николаевна — медсестра по массажу
Федина Ольга Львовна — медсестра по массажу
Зюзгина Надежда Григорьевна — инструктор ЛФК
Логвинова Екатерина Романовна — инструктор ЛФК
Стовба Вадим Викторович — инструктор ЛФК
Федоренко Валентина Сергеевна — инструктор ЛФК
Швидкий Валентин Иванович — инструктор ЛФК
Балла Артем Олегович — инструктор трудотерапии
Безъязычная Ольга Викторовна — инструктор трудотерапии
Бондаренко Анна Дмитриевна — младшая медсестра

Рентгенотделение

Златник Руслан Васильевич — заведующий рентгенотделения, врач-рентгенолог
Ефименко Владимир Иванович — врач-рентгенолог
Бондаренко Галина Анатольевна — ст. рентгенлаборант
Палкина Ольга Николаевна — рентгенлаборант
Ольховская Виктория Борисовна — рентгенлаборант
Байдикова Ольга Владимировна — рентгенлаборант
Шапилова Людмила Ивановна — рентгенлаборант
Слюсарева Людмила Павловна — рентгенлаборант
Пашковский Павел Олегович — рентгенлаборант
Фролова Галина Ивановна — младшая мед сестра
Анопольский Ольга Игоревна — младшая мед сестра
Рибас Александр Николаевич — рентгенотехник

Лаборатория клинической диагностики

Леонтьева Фрида Соломоновна — руководитель отдела, к.б.н.
Туляков Владислав Александрович — ведущий научный сотрудник, д.ф.н.
Морозенко Дмитрий Владимирович — старший научный сотрудник, д.вет.н.
Шевцов Богдан Николаевич — старший научный сотрудник, к.м.н.
Гусаков Игорь Викторович — научный сотрудник
Гулида Татьяна Игнатьевна — младший научный сотрудник
Шевцова Оксана Викторовна — младший научный сотрудник
Кузнецова Наталья Витальевна — врач-лаборант
Иванова Ирина Викторовна — врач-лаборант
Рябкова Людмила Петровна — врач-лаборант
Яковенко Нина Владимировна — врач-лаборант

Консультативно-диагностическое отделение

☎ 057-725-14-20 (Реєстратура стол справок)

к.м.н. Спилиотина Татьяна Владимировна — детская амбулатория, каб. №1
к.м.н. Ермак Татьяна Анатольевна — детская амбулатория, каб. №1
к.м.н. Дудник Вячеслав Сергеевич — взрослое отделение, каб. №8
к.м.н. Костерин Сергей Борисович — взрослое отделение, каб. №4
к.м.н. Маколинець Кирилл Васильевич — взрослое отделение, каб. №4
Федотов Владимир Владимирович — взрослое отделение, каб. №2
к.м.н. Грунтовский Андрей Геннадьевич — взрослое отделение, каб. №2
к.м.н. Береном Константин Викторович — взрослое отделение, каб. №2

источник

Институт патологии позвоночника и суставов им.М.Ситенко, Компания

Мы создали для вас Личный кабинет, чтобы вы могли быстрее покупать в следующий раз.
Для активации воспользуйтесь ссылкой в письме, которое мы отправили на ваш Email

Институт патологии позвоночника и суставов им.М.Ситенко, Компания

Адрес

Украина, Харьковская область, Харьков, 61024 , ул. Пушкинская 80

Телефоны компании

Интернет

Институт патологии позвоночника и суставов им.М.Ситенко, Компания

Экспериментально-теоретические исследования по проблемам повреждений и заболеваний позвоночника, ортопедической артрологии и эндопротезирования, ортопедической онкологии. Комплексное обследование и лечение больных

В четырех клиниках института, рассчитанных на 240 кровати, проводится консервативное и хирургическое лечение всего спектра заболеваний и повреждений хребта и суставов.
Традиционно в консервативном лечении используют самые современные методы ортопедического, физиотерапевтического и медикаментозного лечения. На базе института проходят апробацию новые фармацевтические препараты.
Рекомендациями института пользуются большинство врачей Украины.
Хирургическое направление лечения в патологии хребта и суставов много лет является приоритетным направлением клинической работы института.
Немало способов оперативных вмешательств носят имена сотрудников института — Ситенка, Новаченка, Чакліна, Коржа, Хвисюка и др.
Современные операции позволяют как можно быстрее вернуть больного к полноценной жизни. Уже не нужно как раньше несколько месяцев лежать после операций на хребте, носить гипсовый корсет или ходить на костылях после вмешательств на кульшовому суставе. Целый ряд современных хирургических вмешательств на хребте, суставах и конечностях выполняются в Украине исключительно в институте патологии хребта и суставов им. проф. М.І. Ситенка АМН Украины.

Если Вас беспокоит что-нибудь в области хребта, суставов и конечностей, Вы можете без проблемы обратиться к амбулатории института, которая работает каждый день кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 15.00.
Для этого нет необходимости предыдущей записи и направления врача. Это касается каждого гражданина из всех уголков Украины.
Квалифицированные врачи обследуют больного, ведут с ним беседу и назначают лечение, если необходимо — дополнительное обследование, которое также может быть выполнено в институте.
Если случай нуждается стационарного лечения или его сложность делает необходимым привлечения дополнительного потенциала, врач приглашает профессоров, которые имеют наибольший опыт в этом направлении.Решается вопрос госпитализации, при необходимости назначается срок будущего оперативного вмешательства.
В нашем институте работают в общих чертах известные специалисты, которые могут оказать наиболее квалифицированную помощь из таких направлений.

1. Заболевание и повреждение хребта у детей и взрослых
сколиоз;
остеохондроз;
спонділолістез;
врожденные изъяны хребта;
повреждение болезни любого отдела и любого типа;
кифоз и др.
2. Заболевание и повреждение суставов и таза у детей и взрослых
переломы.
опухоли.
остеоартриты.
повреждение менисков и связок коленного сустава.
врожденный вывих бедра.
3. Заболевание и повреждение костей конечностей у детей и взрослых

источник

Лечение заболеваний позвоночника в Харькове

Харьков – это второй по величине город Украины. Здесь живёт почти полтора миллиона человек и всем им время от времени требуется медицинская помощь, которая в городе оказывается многочисленными государственными и частными медицинскими поликлиниками, клиниками и центрами. Но особое место занимает лечение спины в Харькове, так как именно эти заболевания, по статистике, у населения встречаются чаще всего.

«Институт патологии позвоночника и суставов имени Ситенко М.И.»

Обращаться с заболеваниями спины в Харькове можно в это лечебное учреждение. Оно было основано в 1907 году и за время своего существования прошло путь от маленькой больницы до огромного медицинского центра с современным оборудованием и новаторскими способами борьбы с заболеваниями.

Сам институт имеет несколько больших отделений, среди которых особенно стоит выделить такие, как:

 1. Отделение патологии суставов.
 2. Отделение косной патологии.
 3. Отделения патологии позвоночника у детей и взрослых.
 4. Отделение эндопротезирвания.

Здесь лечение спины проводится по двум направлением – консервативному и хирургическому. При этом в том и другом случае применяются самые новые технологии и пациенты даже с переломом позвоночного столба не лежат теперь месяцами и годами в больнице. Их пребывание ограничивается здесь всего лишь несколькими неделями. И за это время человек на самом деле в состоянии встать на ноги.

Институт позвоночника и суставов не только проводит консультации и лечение. Здесь можно пройти всю необходимую диагностику, по результатам которой человеку будет поставлен правильный диагноз и назначено самое лучшее лечение.

Адрес: Харьков, Киевский район, Пушкинская, 80

Официальный сайт: http://www.sytenko.org.ua

Email : post @ sytenko . org . ua

Время работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18. 00.

«Укрзалізниці» — Центральная клиническая больница

Это ведущий лечебно-диагностический центр по диагностике и терапии самых разных заболеваний, в том числе и позвоночника. На базе многочисленных отделений ежегодно проходят лечение тысячи жителей Харькова и пациентов из других городов, и даже стран. Эта больница оснащена спиральным компьютерным томографом SeleCT SP (Marconi), на котором проводится томография позвоночника, цены на которую вы можете узнать, позвонив в справочную лечебного учреждения. Здесь же на территории этого лечебного учреждения в рентгено-диагностическом отделении можно пройти и рентген, который проводится при помощи современного рентгенологического аппарата «Superix 180N» (Mecall). Контакты Телефон: +38057-3432488. Адрес: Харьков, ул. Балакирева, 5 Сайт: cchuz.kharkov.com

Медицинский центр доктора Бубновского

Курс лечения позвоночника в Харькове можно пройти не только в государственной больнице, но и в частном учреждении, одним из которых можно называть центр доктора Бубновского. Здесь без оперативного вмешательства помогают справиться с такими заболеваниями, как остеохондроз, грыжа диска, коксартроз, сколиоз и многими другими. Лечение проводится при помощи кинезитерапии, курс которой и был разработан основателем этого центра. То есть лечение здесь проходит при помощи целой системы упражнений, которые направлены на активацию мышц спины и крупных суставов.

Адрес: Харьков, ул. Академика Павлова, 271.

Европейский радиологический центр

Если нужно сделать МРТ позвоночника, то проще и дешевле всего это обследование пройти именно в этом медицинском центре. Цены здесь вполне приемлемы, да и сам результат находится на самом высоком уровне. Кроме МРТ, в этом центре можно сделать и томографию позвоночника или любого сустава. Конечно, цена КТ будет несколько дешевле, однако в некоторых случаях для более детального обследования пациента требуется МРТ. Нередко сюда на обследование попадают пациенты из центра патологии и суставов. Всё дело в том, что оборудование этого медицинского учреждения приравнено к европейским стандартам, а результаты обследования можно получить буквально через несколько минут. Здесь умеют правильно и эффективно пользоваться всей имеющейся аппаратурой, что позволяет выявлять у обратившихся за обследованием пациентов самые разные патологии ещё на ранней стадии, когда может помочь мануальная терапия или даже всего лишь массаж спины. Контакты Адрес: Харьков, Салтовское шоссе, 266-г Телефон: +38 (057) 710 12 28.

Оздоровительный центр Espina

Оздоровительно-реабилитационный центр по лечению и профилактике заболеваний позвоночника и суставов «ESPINA» – это сочетание новейших методик и современного оборудования, высококвалифицированных специалистов и внимательного персонала, это индивидуальный подход к каждому пациенту и специальные программы для наших клиентов.

Основу успешного лечения проблем опорно-двигательного аппарата в нашем центре составляет комплексная терапия, которая заключается в обследовании пациента не только ортопедом-травматологом, а и терапевтом. Только полная диагностика всех систем организма человека позволит установить причину его заболевания и назначить адекватную программу оздоровления. На каждом этапе лечения врачи контролируют динамику процесса и при необходимости корректируют реабилитационную программу.

Основные преимущества центра:

 • Комплексное обследование и лечение заболеваний опорно двигательной системы
 • Программы детского, женского здоровья, реабилитации спортсменов, подготовка к оперативному вмешательству и послеоперационная реабилитация
 • Безоперационные методики лечения
 • Индивидуальные занятия
 • Сопровождение пациента не только в период прохождения оздоровительного цикла, поддержка, консультирование в телефонном, он-лайн режимах.
 • Возможность поэтапной формы оплаты

Адрес: Харьков, ул. Чернышевского, 31А

Основной номер телефона: (097) 034-85-24

Дополнительные телефоны: (057) 781-17-71

Если вашей клиники нет в списке и вы хотите добавить информацию о ней — заполните эту форму.

источник

Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И.Ситенко АМН Украины

За 150 ₴ в месяц о Вас узнают все посетители этой страницы.

Режим работы:

Режим посещений пациентов в стационаре:

Институт был основан в 1907 году. За время своего развития пройден путь от маленькой закрытой узкоспециализированной больницы до одного из виднейших в Украине медицинских учреждений, которое является академическим научно-организационным центром страны в области ортопедии и травматологии.

Сотрудниками института постоянно ведется научная деятельность, результатами которой стали многочисленные разработки и методики. Научным опытом института активно пользуются ученые и практические специалисты со всего мира.

В клиниках института применяются наиболее современные технологии лечения заболеваний и повреждений позвоночника и суставов. Высококвалифицированные специалисты смогут провести комплексное обследование и лечения больных, предоставить другую медицинскую помощь на высочайшем уровне.

Структура института:

 • Отдел патологии суставов;
 • Отдел костной онкологии;
 • Отдел патологии позвоночника и суставов детского возраста;
 • Отдел инструментальной и малоинвазивной хирургии позвоночника;
 • Отдел заболеваний и повреждений позвоночника;
 • Отдел травматологии опорно-двигательной системы;
 • Отдел анестезиологии и интенсивной терапии;
 • Отдел консервативного лечения и реабилитации;
 • Лаборатория биомеханики;
 • Лаборатория морфологии соединительной ткани;
 • Лаборатория экспериментального моделирования;
 • Лаборатория патофизиологии;
 • Отдел лабораторной диагностики и иммунологии;
 • Лаборатория ортезирования и биоматериалов;
 • Научно-организационный отдел;
 • Отдел научно-медицинской информации.

Структура клиники:

 • Консультативно-диагностическое отделение;
 • Отделение ортопедической артрологии и эндопротезирования;
 • Отделение детской ортопедии;
 • Отделение вертебрологии;
 • Отделение неотложной травматологии и восстановительной хирургии;
 • Отделение клинической диагностики;
 • Отделение экстренной травматологической помощи с приемным отделением;
 • Отделение анестезиологии и интенсивной региональной терапии (с операционным блоком);
 • Рентгенологическое отделение;
 • Отделение физиотерапии.

В 4 клиниках института, рассчитанных на 240 коек, проводится консервативное и хирургическое лечение всего спектра заболеваний и повреждений позвоночника и суставов.

В консервативном лечении используются самые современные методы ортопедического, физиотерапевтического и медикаментозного лечения. На базе института проходят апробацию новые фармацевтические препараты.

Хирургическое направление в лечении патологии позвоночника и суставов много лет является приоритетным направлением клинической работы института. Современные операции позволяют быстро возвратить больного к полноценной жизни. Уже не нужно как раньше несколько месяцев лежать после операций на позвоночнике, носить гипсовый корсет или ходить на костылях после вмешательств на тазобедренном суставе. Целый ряд современных хирургических вмешательств на позвоночнике, суставах и конечностях выполняются в Украине исключительно в институте патологии позвоночника и суставов им.проф.М.И.Ситенко АМН Украины.

Информация для пациентов:

Если Вас беспокоит что-либо в области позвоночника, суставов и конечностей, Вы можете обратиться в амбулаторию института, которая работает каждый день, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 15.00.

Регистрация больных – Пн-Пт с 8:30 до 11:30. Для регистрации необходимо иметь: паспорт, направление, рентген-снимки.

Специалисты консультативно-диагностического отделения:

 • ЧЕРНЫШОВ Александр Геннадьевич – заведующий консультативным отделением, врач ортопед-травматолог, вертебролог, кандидат медицинский наук (стаж с 2006 г.);
 • СПИЛИОТИНА Татьяна Владимировна – врач ортопед-травматолог детский высшей категории, кандидат медицинский наук (стаж с 1976 г.);
 • ЕРМАК Татьяна Анатольевна – врач ортопед-травматолог детский высшей категории, кандидат медицинский наук (стаж с 1990 г.);
 • ДУДНИК Вячеслав Сергеевич – врач ортопед-травматолог, кандидат медицинский наук;
 • КОСТЕРИН Сергей Борисович – врач ортопед-травматолог, кандидат медицинский наук;
 • МАКОЛИНЕЦ Кирилл Васильевич – врач ортопед-травматолог, кандидат медицинский наук;
 • ФЕДОТОВ Владимир Владимирович – врач ортопед-травматолог;
 • ГРУНТОВСКИЙ Андрей Геннадьевич – врач ортопед-травматолог, вертебролог, кандидат медицинский наук;
 • БЕРЕНОВ Константин Викторович – врач ортопед-травматолог, кандидат медицинский наук.

Квалифицированные врачи обследуют больного, проведут с ним беседу и назначат лечение, если необходимо – дополнительное обследование, которое также может быть выполнено в институте.

Диагностика в Институте патологии позвоночника и суставов:

 • Клинический осмотр с привлечением высококвалифицированных специалистов;
 • Цифровая рентгенография позвоночника;
 • Магнитно-резонансная томография;
 • Компьютерная томография;
 • Компьютерная денситометрия;
 • Электронейромиографические исследования нервно-мышечной системы;
 • УЗИ мягких тканей и суставов;
 • Ультразвуковое (допплерографическое) исследование артерий и вен конечностей, шеи;
 • УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;
 • Реовазографическое исследование функции кровообращения в конечностях;
 • Регистрация электрокардиограммы и вариабельности сердечного ритма;
 • Биомеханическое исследование (определение центра тяжести, функциональной опороспособности нижних конечностей, устойчивости опорно-двигательной системы, изменение силы и выносливости мышц туловища);
 • Клиническое и биохимическое исследование крови и мочи;
 • Гистологическая оценка тканей после проведения операции и биопсий.

Если случай требует стационарного лечения или его сложность делает необходимым привлечение дополнительного потенциала, врач приглашает профессоров, которые имеют большой опыт в этом направлении. Решают вопрос госпитализации, при необходимости назначают срок будущего оперативного вмешательства.

В институте предоставляют квалифицированную помощь по направлениям:

1. Дети с врожденными и приобретенными пороками развития и заболевания опорно-двигательного аппарата:

 • Пороки развития верхних и нижних конечностей (укорочение, деформации, косолапость, плоскостопие и т.д.);
 • Дисплазии тазобедренных суставов и врожденный вывих бедра;
 • Деформации позвоночника и грудной клетки (сколиоз, кифоз и т.д.);
 • Системные заболевания;
 • Опухоли кости и опухолевидные заболевания;
 • Юношеские остеохондрозы;
 • Последствия переломов костей скелета и суставов.
 • Дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания суставов конечностей (артрозы и артриты);
 • Дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания позвоночника (остеохондроз, спондилез, спондилоартроз, спондилит, спондилоартрит);
 • Деформации позвоночника (сколиоз, кифоз);
 • Заболевания и деформации кисти;
 • Заболевания и деформации стопы (плоскостопие, косолапость);
 • Посттравматические нейродистрофические синдромы конечностей;
 • Различные болевые синдромы при остеохондрозе позвоночника, деформирующем артрозе;
 • Остеопороз;
 • Гнойные заболевания костей и суставов конечностей, позвоночника и таза (остеомиелит, артрит);
 • Онкологические заболевания (опухоли, рак, саркома) костей и суставов конечностей, позвоночника и таза.
 • Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (остеохондроз, спондилоартрозы, грыжи дисков, стеноз позвоночного канала и др.);
 • Диспластические заболевания позвоночника (сколиозы, кифозы, врожденные заболевания позвоночника);
 • Злокачественные и доброкачественные образования позвоночника;
 • Патологические переломы тел позвоночника на фоне остеопороза, патологические деформации позвоночника;
 • Воспалительные заболевания позвоночника;
 • Травмы позвоночника и посттравматические деформации;
 • Врожденные деформации грудной клетки.

источник

Кашель и сопли у месячного ребенка

Хоть и второй ребенок, но я почти в панике! Сын заболел, а Ксюшка от него заразилась. Температуры, ттт, нет, а вот носоглотка заложена. Всю ночь кашляла и пыталась все это выкашлять и вычихать. И аспиратором я ничего не могу вытянуть, все где-то глубоко. Врача уже вызвала (чтобы никто на меня не говорил, что сижу в интернете когда ребенок болеет!), но может кто что посоветует?! Как можно все это вымыть из глотки? Всем спасибо заранее!

Комментарии

Смотрите также

 • Кашель у 3,5 месячного ребенка

  Сегодня проснулись и ребенок кашляет..Видимо заразился от дочки. К врачу теперь если только в понедельник, а до этого времени чем лечить, у них же все быстро, вдруг хуже станет. Пока капаю гриппферон и в горло…

 • Кашель и насморк у месячного ребенка

  У нас такая проблема, сын из сада принес кашель, через неделю у дочки началось хрюконье , нос внутри забит и из как мокрота, она кашляет .Врач прописала свечи вифирон и аквамарис и нозевин.Вот уже 4…

 • Насморк и кашель нас одолел

  Старший заразил маленького, теперь уже 4 дня как болеем, нос заложен, хрюкает, кашляет, горло красное. Вызывала врача — выписала свечи Виферон — по 1 на ночь, капать в носик капли виброцил, перед этим — промыть…

 • Насморк и кашель

  Нам 8,5 мес
  Заразила дочку, у меня горло болело, потмо начался кашель, а затем сильный насморк, а вчера и дочка начала чихать и кашлять под вечер, кашель такой как с мокротой, вот фиг его знает,…

 • Насморк и кашель

  Добрый день, девочки. У дочки, ей 1,5 месяца, сегодня появился насморк, по совпадению, вчера начала капать аквамарис для профилактики. Есть кашель. Ни она и раньше кашляла иногда, я сразу не заметила. А вот на фоне…

 • Насморк или нет?

  Девочки, подскажите, пожалуйста, что это может быть. Симптомы такие: температуры нет, выделений из носа нет, но периодически ребенок начинает зевать и вздыхать, как будто там все заложено у него. и даже не хрюкает, а как-то…

 • Как воспользоваться аспиратором?Научите!Дайте совет,чем еще лечить насморк у 5 месячного ребенка.

  Девочки,во вторник сходили на прививку от гепатита и ночью ребенок захрюкал и начал давиться от соплей! Врач назначил аквалор/аквамарис ,гриппферон /интерферон и отсасывать.
  Три дня вливаю аквалор и пипеткой и из флакона(ребенок уже орет не…

 • кашель/насморк

  Вот и мой зайка цепанул гриппа..
  зараза такая приставучая..
  вообщем девочки спасайте выручайте..
  приходил врач ка всегда назначил — эреспал, амбробене, капли в нос, мирамистин.. вообщем стандартный набор..
  все пьем, всем лечимся.. но ребенок закашливается…

 • Насморк(

  Девочки, помогите советом! Подхватили с мужем какой-то вирус и, как ни старались уберечь, заразили сыночка( Температуры нет, но забит носик. Хрюкает носиком, постоянно давится и кашляет из-за этого (отделяемое стекает по глотке). Промываем аква марисом,…

 • Кашель,насморк,10 мес

  Первый раз болеем((температура 37,сопли в носоглотке,опускаются вниз и кашляет,что обычно назначают?к врачу пойдем в воскр,понед-к..Я капаю аква-марис,убираю сопли и називин 2 раза в день,а от кашля надо что-то?она же глотает обратно эти сопли(так жалко ее,ноет…

Источник

Достаточно часто сопли и кашель у грудничка являются симптомами различных заболеваний. Дети страдают от них намного чаще, поскольку их иммунитет еще не до конца сформировался. Проявление доставляет массу дискомфорта, ведь малыш не может правильно дышать. Во время кашля в легких возникают сильные толчки, которые вызывают болезненные ощущения.

При кашле у ребенка может резко повыситься температура. Ситуация опасна и требует от родителей незамедлительных решений в данном вопросе. В таком случае следует получить консультацию педиатра, который сможет оценить общее состояние маленького пациента. Благодаря правильно подобранному решению в дальнейшем удастся предотвратить возникновение осложнений.

Причины проявления соплей и кашля

У грудничков сопли и кашель – это постоянные спутники острых респираторных инфекций. Они развиваются на фоне проникновения в организм различных вирусов. Агенты проникают в состав клетки и размножаются за счет поглощения ее ресурсов. Чаще всего бактерии начинают активно вести себя в тракте малышей.

Лечить кашель у маленьких детей необходимо далеко не всегда. В некоторых случаях данная патология носит временный характер и проходит самостоятельно.

При рините у младенца наблюдается сильное воспаление слизистой оболочки носа. На фоне данного симптома развивается отечность и сильное расширение сосудов. При этом у грудничка текут сопли. Родители смогут также обнаружить скопление большого количества слизи. Дополнительно следует отметить, что ринит может носить вирусный или бактериальный характер.

В ходе развития болезни малыш начинает страдать от отсутствия возможности правильного дыхания. Ситуация опасна поскольку может привести к расстройству сна и снижению аппетита. В таком случае малыш просто отказывается сосать грудь.

При кашле ребенок имеет возможность дышать только через рот. В таком случае каждый вдох происходит форсированно. У некоторых малышей дополнительно проявляются судороги. В таком случае кашель у грудных детей – защитная реакция организма. Однако он вызывают массу страхов и опасений у мамы и папы.

Кашель помогает респираторным путям очиститься. Благодаря ему выводится накопленное количество слизи и вредных микроорганизмов. Также такой процесс предотвращает развитие осложнений верхних дыхательных путей. Однако, к примеру, при коклюше проявление симптома доставляет ребенку сильный дискомфорт. Именно поэтому родители должны сделать все для того, чтобы предотвратить усугубление ситуации.

Читайте также: Ребенка беспокоит кашель во время сна

Если ребенок кашляет, то из его организма выводятся вредные вирусы и бактерии. Для улучшения общего самочувствия следует использовать лекарственные препараты. Однако в таком случае увеличивается риск нанести вред еще не окрепшему организму. В медицинской практике кашель делится на несколько групп в зависимости от характера проявления симптома:

 • при продуктивном кашле у ребенка постоянно выделяется определенное количество мокроты;
 • сухой кашель относят к непродуктивным симптомам.

Насморк у грудничка
У новорожденного симптоматика ОРВИ продолжается в периоде до 14 дней

На инкубационный период влияет несколько факторов. Усугубить ситуацию может наличие инфекционных агентов. Данные микроорганизмы имеют ряд особенностей и негативно влияют на общее самочувствие малыша.

При вирусе парагриппа у ребенка увеличивается риск развития стеноза гортани. Если ситуацию вовремя не остановить, то бронхит может перейти в хронический характер. Заболевание опасно, если начинает развиваться с раннего возраста. Дополнительно при патологии у ребенка появляются сопли и увеличивается температура тела. Далеко не всегда анализ клинической картины может показать, на фоне наличия какого вируса или инфекции развивается болезнь.

У грудничка без температуры проявляется кашель и сопли в том случае, если они развиваются на фоне проникновения в организм аллергенов. Симптом достаточно часто появляется у малышей во время отдыха на море или при вынужденной смене климата.

Симптомы ОРВИ

Кашель и сопли у грудничка – это серьезное испытание. Их проявление может усугубиться за счет анатомических особенностей. Малыш еще не умеет правильно дышать ртом. Во время кашля возникает небольшой толчок в грудной клетке. Благодаря этому из легких выводится накопленная мокрота. Ситуация опасна, поскольку может привести к проникновению вторичной инфекции в легкие. Если вовремя не начать лечение кашля, то заболевание может перерасти в пневмонию или хронический бронхит.

У младенцев формирование иммунитета происходит в период от трех до шести месяцев. Благодаря ему в будущем не сможет распространяться вирус в организме человека. Однако сопли и кашель в определенный период жизни способствуют устранению вредных бактерий из верхних дыхательных путей.

ОРВИ – это заболевание, которое у новорожденного имеет ряд особых проявлений:

 • При входе слышно сильное затруднение движения воздуха в носоглотке.
 • Из носика периодически выделяется секрет, который может быть различного цвета и консистенции.
 • У малыша пропадает аппетит, и он начинает отказываться от сосания груди.
 • Снижение или плохой набор веса.
 • Увеличение температуры тела свыше 38 градусов.
 • Тошнота, рвота.
 • Нарушение стула.

Бронхиолит характеризуется сильным поражением бронхиол. Среди основных симптомов следует отметить дыхательную недостаточность, которая доставляет массу дискомфорта малышу. Заболевание чаще всего проявляется у детей в возрасте до 1,5 лет. Поражение верхних дыхательных путей можно диагностировать до полугода.

Патология развивается на фоне проникновения вируса гриппа в верхние дыхательные пути. Симптом характерен также для кори, аденовируса и других заболеваний. При этом у грудничка проявляются следующие симптомы:

 • Количество вдохов в минуту увеличивается в несколько раз.
 • В некоторых местах грудная клетка сильно растягивается.
 • Крылья носа поочередно вздымаются. Во время дыхания можно слышать характерный стон.
 • В носогубной области кожный покров приобретает синий цвет.
 • Кашель носит сухой характер.

При насморке и кашле у ребенка также увеличивается температура тела. Обострение общего самочувствия может продолжаться в течение суток. Периодически у ребенка может возникать одышка. В таком случае можно с уверенностью сказать, что у грудничка будет диагностирован бронхит.

Ингаляция
У новорожденного симптоматика ОРВИ продолжается в периоде до 14 дней

На инкубационный период влияет несколько факторов. Усугубить ситуацию может наличие инфекционных агентов. Данные микроорганизмы имеют ряд особенностей и негативно влияют на общее самочувствие малыша.

При вирусе парагриппа у ребенка увеличивается риск развития стеноза гортани. Если ситуацию вовремя не остановить, то бронхит может перейти в хронический характер. Заболевание опасно, если начинает развиваться с раннего возраста. Дополнительно при патологии у ребенка появляются сопли и увеличивается температура тела. Далеко не всегда анализ клинической картины может показать, на фоне наличия какого вируса или инфекции развивается болезнь.

У грудничка без температуры проявляется кашель и сопли в том случае, если они развиваются на фоне проникновения в организм аллергенов. Симптом достаточно часто появляется у малышей во время отдыха на море или при вынужденной смене климата.

Симптомы ОРВИ

Кашель и сопли у грудничка – это серьезное испытание. Их проявление может усугубиться за счет анатомических особенностей. Малыш еще не умеет правильно дышать ртом. Во время кашля возникает небольшой толчок в грудной клетке. Благодаря этому из легких выводится накопленная мокрота. Ситуация опасна, поскольку может привести к проникновению вторичной инфекции в легкие. Если вовремя не начать лечение кашля, то заболевание может перерасти в пневмонию или хронический бронхит.

У младенцев формирование иммунитета происходит в период от трех до шести месяцев. Благодаря ему в будущем не сможет распространяться вирус в организме человека. Однако сопли и кашель в определенный период жизни способствуют устранению вредных бактерий из верхних дыхательных путей.

ОРВИ – это заболевание, которое у новорожденного имеет ряд особых проявлений:

 • При входе слышно сильное затруднение движения воздуха в носоглотке.
 • Из носика периодически выделяется секрет, который может быть различного цвета и консистенции.
 • У малыша пропадает аппетит, и он начинает отказываться от сосания груди.
 • Снижение или плохой набор веса.
 • Увеличение температуры тела свыше 38 градусов.
 • Тошнота, рвота.
 • Нарушение стула.

Бронхиолит характеризуется сильным поражением бронхиол. Среди основных симптомов следует отметить дыхательную недостаточность, которая доставляет массу дискомфорта малышу. Заболевание чаще всего проявляется у детей в возрасте до 1,5 лет. Поражение верхних дыхательных путей можно диагностировать до полугода.

Патология развивается на фоне проникновения вируса гриппа в верхние дыхательные пути. Симптом характерен также для кори, аденовируса и других заболеваний. При этом у грудничка проявляются следующие симптомы:

 • Количество вдохов в минуту увеличивается в несколько раз.
 • В некоторых местах грудная клетка сильно растягивается.
 • Крылья носа поочередно вздымаются. Во время дыхания можно слышать характерный стон.
 • В носогубной области кожный покров приобретает синий цвет.
 • Кашель носит сухой характер.

При насморке и кашле у ребенка также увеличивается температура тела. Обострение общего самочувствия может продолжаться в течение суток. Периодически у ребенка может возникать одышка. В таком случае можно с уверенностью сказать, что у грудничка будет диагностирован бронхит.


С помощью ингаляции можно быстро избавиться от кашля

Диагностика

Обследование необходимо делать для того, чтобы установить истинную причину распространения соплей и кашля у ребенка. В случае необходимости все силы направляются на устранение воспаления. Педиатру необходимо также установить степень тяжести проявления определенного симптома.

Если врач подозревает развитие вирусной инфекции, то необходимо определить возбудителя. От этого напрямую будет зависеть, чем лечить патологию верхних дыхательных путей. Быстро и эффективно справиться с болезнью помогают медикаменты. В таком случае удается избежать поражения верхних дыхательных путей. На этапе обследования необходимо провести следующие мероприятия:

 • Сдать общий анализ крови.
 • При необходимости проводятся рентген и томографическое исследование органов дыхания.
 • Пульсоксиметрия.

Если у малыша подозревается наличие бронхиолита, то необходимо правильно идентифицировать возбудителя. В таком случае удастся подобрать адекватный вариант антибактериальной терапии.

Особенности лечения

Для всех родителей постоянно остается актуальным вопрос устранения негативных симптомов у ребенка.

При кашле или насморке рекомендуется использовать следующие средства:

 • Нормализовать микроклимат в помещении. Оптимальной считается температура не выше 19 градусов и влажность в 70%.
 • Носик можно промывать физраствором или солевыми каплями. Некоторые мамочки предпочитают закапывать грудное молоко.
 • Ребенка не следует заставлять есть. Однако не допускается также обезвоживание.
 • Улучшить общее состояние поможет ингалятор или массаж. Данные процедуры простые, поэтому их вполне можно выполнять самостоятельно.
 • В помещении необходимо регулярно проводить влажную уборку. На период болезни лучше всего убрать мягкие игрушки и ковры.

Кашель у грудничка может также развиться на фоне соплей. Они скапливаются в большом количестве на задней стенке глотки. Если кашель имеет вязкую структуру, то ребенку допускается давать муколитики. Дополнительно следует отметить, что не допускается использовать препараты, которые ослабевают толчки при кашле. В таком случае вся накопившаяся слизь не сможет выйти естественным путем.

Средства для сужения сосудов допускается пить только в случае наличия конкретных показателей. В противном случае увеличивается риск развития ринита на фоне медикаментов.

Читайте также: Хорошие народные средства от кашля взрослым

Массаж младенца
Массаж помогает быстро вывести мокроту из легких

При постоянном использовании капель вырабатывается зависимость от них. В таком случае малышу придется постоянно увеличивать дозу, что может негативно отразиться на состоянии слизистой оболочки. Именно поэтому использование данного средства должно ограничиваться неделей.

Родители не должны самостоятельно принимать решение о необходимости использования капель для лечения грудного ребенка. Вещества, которые необходимы для устранения отека и сужения сосудов, влияют на организм ребенка в целом.

Для малыша важно не превышать минимальную допустимую дозу. Педиатры также рекомендуют использовать только те лекарственные препараты, которые были разработаны исключительно для лечения детей.

Сосудосуживающие капли допускается использовать для лечения малышей в следующих случаях:

 • Носовой проход при рините оказался закрытым практически полностью.
 • У грудничка долго не спадает высокая температуры, которая сопровождается назальной обструкцией.
 • Увеличивается риск отита. Это заболевание развивается в случае воспаления средней части уха.

Без назначения врача нельзя также использовать антибактериальные средства. Если у ребенка вирусная инфекция, то их действие окажется полностью бесполезным. Опасной также становится ситуация с повышением дозировки.

При лечении бронхиолита необходимо пить антибиотики. Однако предварительно следует сделать все тесты на наличие бактериальной инфекции.

Источник

Здоровье малыша – основная забота взрослых. Поэтому даже незначительные симптомы вроде кашля и насморка у новорожденного вызывают серьезную тревогу молодых родителей. Однако не всегда высокий уровень паники оправдан. Когда стоит бить тревогу, в каких случаях кашель и насморк у грудничка является симптомом серьезного заболевания и какое лечение выбрать – основные моменты в статье.
Грудничек и врач
Массаж помогает быстро вывести мокроту из легких

При постоянном использовании капель вырабатывается зависимость от них. В таком случае малышу придется постоянно увеличивать дозу, что может негативно отразиться на состоянии слизистой оболочки. Именно поэтому использование данного средства должно ограничиваться неделей.

Родители не должны самостоятельно принимать решение о необходимости использования капель для лечения грудного ребенка. Вещества, которые необходимы для устранения отека и сужения сосудов, влияют на организм ребенка в целом.

Для малыша важно не превышать минимальную допустимую дозу. Педиатры также рекомендуют использовать только те лекарственные препараты, которые были разработаны исключительно для лечения детей.

Сосудосуживающие капли допускается использовать для лечения малышей в следующих случаях:

 • Носовой проход при рините оказался закрытым практически полностью.
 • У грудничка долго не спадает высокая температуры, которая сопровождается назальной обструкцией.
 • Увеличивается риск отита. Это заболевание развивается в случае воспаления средней части уха.

Без назначения врача нельзя также использовать антибактериальные средства. Если у ребенка вирусная инфекция, то их действие окажется полностью бесполезным. Опасной также становится ситуация с повышением дозировки.

При лечении бронхиолита необходимо пить антибиотики. Однако предварительно следует сделать все тесты на наличие бактериальной инфекции.

Источник

Здоровье малыша – основная забота взрослых. Поэтому даже незначительные симптомы вроде кашля и насморка у новорожденного вызывают серьезную тревогу молодых родителей. Однако не всегда высокий уровень паники оправдан. Когда стоит бить тревогу, в каких случаях кашель и насморк у грудничка является симптомом серьезного заболевания и какое лечение выбрать – основные моменты в статье.

Причины появления насморка и кашля у грудничков

Ранний детский возраст является наиболее трудным в диагностировании. Обычные и ярко выраженные симптомы у взрослого, могут быть признаками совершенно иных заболеваний у малышей. Так кашель и насморк у месячного ребенка могут быть как симптомом инфекционного заболевания, так и реакцией на новую игрушку или постельное белье.

Основные причины насморка и кашля без температуры у грудного ребенка следующие:

 • Аллергическая реакция на окружающую среду. Это наиболее частая причина, поскольку не сформировавшиеся слизистые младенца остро реагируют на любые неблагоприятные факторы. Резких запах, слишком сухой или спертый воздух, сигаретный дым – могут стать причиной покашливания.
 • Попадание чужеродных элементов в носоглотку. В таком случае кашель является естественным способом организма избавиться от инородного тела.
 • Прорезывание зубов. Сопли и кашель у ребенка 6 месяцев вполне вероятный признак появления первых зубиков. В пользу этой причины будет свидетельствовать и наличие обильного слюноотделения.

Грудничек кашляет

В перечисленных случаях кашель и насморк у малыша первого года жизни не влекут за собой каких-либо серьезных осложнений. При удалении агрессивных элементов из окружающей среды младенца, данные симптомы исчезают. Облегчить состояние малыша при появлении зубов можно симптоматическими средствами.

Однако кашель и насморк на фоне повышенной температуры, озноба и общего недомогания – повод срочного обращения к врачу. В этих случаях кашель может быть побочным признаком серьезного инфекционного заболевания.

Заболевания, которые могут спровоцировать сопли и кашель у грудничка следующие:

 • Ларингит, фарингит. При воспалении верхних дыхательных путей, которыми «славятся» эти заболевания ребенок начинает часто и прерывисто дышать, кашель может быть сиплым, со свистом. Также при воспалении верхней части носоглотки характерен, так называемый «лающий» кашель с насморком.
 • Бронхиальная астма. В ее «пользу» говорят – пассивность, вялость, приступы кашля в утренние и ночные часы.
 • Дифтерия, коклюш. Данные заболевания характеризуются прогрессией в приступах кашля, температура поднимается только через несколько дней после возникновения первых «звоночков» в виде насморка и кашля.
 • ОРЗ и ОРВИ. Обильное течение соплей, заложенность носа и мокрый кашель говорят о наличии простуды у малыша.

Грудничек чихает

В перечисленных случаях кашель и насморк у малыша первого года жизни не влекут за собой каких-либо серьезных осложнений. При удалении агрессивных элементов из окружающей среды младенца, данные симптомы исчезают. Облегчить состояние малыша при появлении зубов можно симптоматическими средствами.

Однако кашель и насморк на фоне повышенной температуры, озноба и общего недомогания – повод срочного обращения к врачу. В этих случаях кашель может быть побочным признаком серьезного инфекционного заболевания.

Заболевания, которые могут спровоцировать сопли и кашель у грудничка следующие:

 • Ларингит, фарингит. При воспалении верхних дыхательных путей, которыми «славятся» эти заболевания ребенок начинает часто и прерывисто дышать, кашель может быть сиплым, со свистом. Также при воспалении верхней части носоглотки характерен, так называемый «лающий» кашель с насморком.
 • Бронхиальная астма. В ее «пользу» говорят – пассивность, вялость, приступы кашля в утренние и ночные часы.
 • Дифтерия, коклюш. Данные заболевания характеризуются прогрессией в приступах кашля, температура поднимается только через несколько дней после возникновения первых «звоночков» в виде насморка и кашля.
 • ОРЗ и ОРВИ. Обильное течение соплей, заложенность носа и мокрый кашель говорят о наличии простуды у малыша.

ВАЖНО! Хрупкое строение носоглотки и слизистых путей грудничка делают опасными даже обычную простуду. Возникновение подозрительных симптомов помимо кашля и насморка – повод срочно обратиться к врачу.

Как лечить насморк и кашель у грудничка?

Функция кашля и соплей у грудничка аналогична взрослым. Резкие выдохи и обильное течение из носа позволяют организму избавиться от мокроты, а значит и от очага инфекции. Поэтому основное лечение будет заключаться в достижении свободного отхода мокроты.

Главная сложность – это подбор необходимых медикаментов и способ их введения. Масса тела деток до года настолько мала, что даже подбор дозы лекарства от насморка должен проходить строго под врачебным контролем. Состав медикаментов также должен быть подвержен тщательной проверке.
Грудничек кашляет

Если у Вашего грудничка насморк и кашель, то способ лечения будет зависеть от его возраста.

От 1 до 3 месяцев

У ребенка 1-4 месяцев зачастую можно встретить кашель от слюны. Поскольку работа слюнных желез и глотательный рефлекс не налажена, то ребенок может просто подавиться собственными слюнками. В таких случаях нужно просто помочь ребенку откашляться, перевернув на бочок или вниз животиком.

Кашель, вызванный простудой можно лечить следующими препаратами:

 • муколитическими сиропами и микстурами, типа Флавамед, Лазолван и пр.;
 • противокашлевыми лекарствами, наподобие Синекод, Панатус;
 • отхаркивающими сиропами – Геделикс и Проспан.

К средствам лечения насморка относятся:

 • Аквалор;
 • Африн;
 • Аквамарис;
 • Салин;
 • Физраствор.

Все эти жидкости помогают промыть носик, разжижить слизь и способствуют выведению сопелек. Применять эти препараты можно с рождения, однако дозировку следует подбирать, учитывая конкретный возраст.

Грудной возраст до полугода

Ассортимент препаратов для ребенка 6 месяцев также ограничен. Исключительно педиатр сможет, оценив состояние малыша, назначить эффективное лекарство и дозировку. Для полугодовалых деток, разрешено употребление следующих препаратов:

 • Муколитики – Бромгексин, Амброксол;
 • Противокашлевые и отхаркивающие – Стоптуссин, Лазолван.

Читайте также: Пихтовое масло при сильном кашле

При этом препараты первой и второй группы ни в коем случае нельзя принимать вместе. Так как их действие взаимно-агрессивное. Муколитики – блокируют кашлевой рефлекс, а отхаркивающие – разжижают и увеличивают мокроту. Таким образом, лишняя вирусная жидкость может скапливаться в легких и бронхах, вызывая еще большее воспаление.

Дети до года

К безопасным для применения детям 6-12 месяцев относятся:

 • Лазолван, Амброксол – эти препараты предназначены для лечения кашля. Выпускаются в виде порошка для приготовления раствора или в виде готовой жидкости. Их можно смешивать с молоком, чаем, компотами и морсами.
 • Физраствор – отличное средство для лечения насморка у детей всех возрастов. Не имеет противопоказаний или ограничений в дозировке. Применяется посредством закапывания раствора в носик.
 • Називин, Виброцил – относятся к сосудосуживающим средствам. Блокируют выделение сопелек, однако применение их дольше трех дней небезопасно. Для вычисления точной дозировки необходимо внимательно изучить инструкцию или обратиться к педиатру.

Все предложенные средства являются наиболее безопасными для лечения кашля и насморка у грудничков. Однако прежде чем применять то или иное средство, родителям необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Самостоятельное назначение лекарственных средств и их дозировка может привести к серьезным осложнениям.

Особенности лечения насморка и кашля у новорожденного

Детки до месяца редко по-настоящему болеют. Иммунитет новорожденного настолько силен и подкрепляется материнским молоком, что простудные вирусы практически бессильны. Поэтому в  большинстве случаев кашель у грудничка без температуры всего лишь реакция на негативный элемент или физиологическая особенность.

Однако при подозрении на вирусную инфекцию, ребенку в обязательном порядке потребуется медикаментозное вмешательство и помощь. Самостоятельно определить возбудитель инфекции родителям крайне трудно, потому обращение в детскую поликлинику – обязательный элемент лечения.
Небулайзер грудничек

Если у Вашего грудничка насморк и кашель, то способ лечения будет зависеть от его возраста.

От 1 до 3 месяцев

У ребенка 1-4 месяцев зачастую можно встретить кашель от слюны. Поскольку работа слюнных желез и глотательный рефлекс не налажена, то ребенок может просто подавиться собственными слюнками. В таких случаях нужно просто помочь ребенку откашляться, перевернув на бочок или вниз животиком.

Кашель, вызванный простудой можно лечить следующими препаратами:

 • муколитическими сиропами и микстурами, типа Флавамед, Лазолван и пр.;
 • противокашлевыми лекарствами, наподобие Синекод, Панатус;
 • отхаркивающими сиропами – Геделикс и Проспан.

К средствам лечения насморка относятся:

 • Аквалор;
 • Африн;
 • Аквамарис;
 • Салин;
 • Физраствор.

Все эти жидкости помогают промыть носик, разжижить слизь и способствуют выведению сопелек. Применять эти препараты можно с рождения, однако дозировку следует подбирать, учитывая конкретный возраст.

Грудной возраст до полугода

Ассортимент препаратов для ребенка 6 месяцев также ограничен. Исключительно педиатр сможет, оценив состояние малыша, назначить эффективное лекарство и дозировку. Для полугодовалых деток, разрешено употребление следующих препаратов:

 • Муколитики – Бромгексин, Амброксол;
 • Противокашлевые и отхаркивающие – Стоптуссин, Лазолван.

Читайте также: Пихтовое масло при сильном кашле

При этом препараты первой и второй группы ни в коем случае нельзя принимать вместе. Так как их действие взаимно-агрессивное. Муколитики – блокируют кашлевой рефлекс, а отхаркивающие – разжижают и увеличивают мокроту. Таким образом, лишняя вирусная жидкость может скапливаться в легких и бронхах, вызывая еще большее воспаление.

Дети до года

К безопасным для применения детям 6-12 месяцев относятся:

 • Лазолван, Амброксол – эти препараты предназначены для лечения кашля. Выпускаются в виде порошка для приготовления раствора или в виде готовой жидкости. Их можно смешивать с молоком, чаем, компотами и морсами.
 • Физраствор – отличное средство для лечения насморка у детей всех возрастов. Не имеет противопоказаний или ограничений в дозировке. Применяется посредством закапывания раствора в носик.
 • Називин, Виброцил – относятся к сосудосуживающим средствам. Блокируют выделение сопелек, однако применение их дольше трех дней небезопасно. Для вычисления точной дозировки необходимо внимательно изучить инструкцию или обратиться к педиатру.

Все предложенные средства являются наиболее безопасными для лечения кашля и насморка у грудничков. Однако прежде чем применять то или иное средство, родителям необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Самостоятельное назначение лекарственных средств и их дозировка может привести к серьезным осложнениям.

Особенности лечения насморка и кашля у новорожденного

Детки до месяца редко по-настоящему болеют. Иммунитет новорожденного настолько силен и подкрепляется материнским молоком, что простудные вирусы практически бессильны. Поэтому в  большинстве случаев кашель у грудничка без температуры всего лишь реакция на негативный элемент или физиологическая особенность.

Однако при подозрении на вирусную инфекцию, ребенку в обязательном порядке потребуется медикаментозное вмешательство и помощь. Самостоятельно определить возбудитель инфекции родителям крайне трудно, потому обращение в детскую поликлинику – обязательный элемент лечения.

Главная проблема при лечении насморка – это своевременное удаление лишней слизи. Так как новорожденный малыш не в состоянии самостоятельно высмаркиваться, то эту функцию нужно взять на себя родителям. В этом деле большую помощь окажут:

 • Небулайзеры. Всякого рода ингаляции при кашле и насморке для грудничков являются самыми эффективными способами лечения. Современные медицинские ингаляторы и небулайзеры специально разработаны с учетом физиологических особенностей малышей. Вдыхание травяных или лекарственных растворов благоприятно и безопасно сказываются на самочувствии новорожденных.
 • Резиновая груша. Эти маленькие клизмочки быстро и эффективно вытянут лишнюю слизь из носика малыша. Груши имеют маленький носик, который без труда входит в маленькое носовое отверстие новорожденного.
 • Ватные палочки. Эффективны для удаления более плотных, застывших выделений. Жидкие сопельки с помощью палочек удалить не получится.

Если у грудничка возник кашель и насморк без температуры, то причин для тревог нет. Обильные выделения из носа – защитная реакция организма, а кашель при этом может быть следствием. Так рефлекторный кашель из-за соплей у грудничка довольно часто вводит в заблуждение родителей, которые принимают его за отдельный симптом, а это лишь реакция на затекающие в гортань сопельки. В этом случае устранение соплей приведет к исчезновению кашля.
Груша для соплей

Родителям нужно только дать возможность ребенку беспрепятственно откашлять лишнюю слизь и жидкость.

ВАЖНО! Недоношенным, слабеньким деткам дополнительно могут быть назначены иммуномодулирующие средства и препараты.

Если насморк и кашель без температуры – что делать?

Что делать если кашель и насморк есть, а температуры нет? В первую очередь определиться – являются ли они симптомами инфекционного заболевания. Отличить простое покашливание от начала серьезного заболевания может  только квалифицированный специалист.

Если врач определил наличие вируса, то лечить следует именно причину. Медикаменты, которые выписывает педиатр необходимо принимать в точной дозировке и фиксированное время. После победы над вирусом,  кашель и насморк также пройдут.

Облегчить состояние малыша помогут такие методы от кашля и насморка, как:

 • Обильное питье. Ребенку до 6 месяцев рекомендовано частое приложение к груди. Для деток постарше, а также грудничкам, находящимся на искусственном вскармливании – водичка, слабые компоты, чаи.
 • Облегчённое питание. Во время болезни, даже при отсутствии температуры у грудничка, не следует слишком закармливать малыша. Без ограничений только грудное молоко. Мясные и творожные пюре, крепкие бульоны следует отложить до выздоровления.
 • Для результативного откашливания, в помещении, где находится ребенок нужно поддерживать достаточную влажность. Рекомендованная температура воздуха — не выше 20 градусов.

Ребенок питье

Родителям нужно только дать возможность ребенку беспрепятственно откашлять лишнюю слизь и жидкость.

ВАЖНО! Недоношенным, слабеньким деткам дополнительно могут быть назначены иммуномодулирующие средства и препараты.

Если насморк и кашель без температуры – что делать?

Что делать если кашель и насморк есть, а температуры нет? В первую очередь определиться – являются ли они симптомами инфекционного заболевания. Отличить простое покашливание от начала серьезного заболевания может  только квалифицированный специалист.

Если врач определил наличие вируса, то лечить следует именно причину. Медикаменты, которые выписывает педиатр необходимо принимать в точной дозировке и фиксированное время. После победы над вирусом,  кашель и насморк также пройдут.

Облегчить состояние малыша помогут такие методы от кашля и насморка, как:

 • Обильное питье. Ребенку до 6 месяцев рекомендовано частое приложение к груди. Для деток постарше, а также грудничкам, находящимся на искусственном вскармливании – водичка, слабые компоты, чаи.
 • Облегчённое питание. Во время болезни, даже при отсутствии температуры у грудничка, не следует слишком закармливать малыша. Без ограничений только грудное молоко. Мясные и творожные пюре, крепкие бульоны следует отложить до выздоровления.
 • Для результативного откашливания, в помещении, где находится ребенок нужно поддерживать достаточную влажность. Рекомендованная температура воздуха — не выше 20 градусов.

ВАЖНО! Если у ребенка нет температуры, то прогулки на свежем воздухе будут полезны и эффективны для выздоровления.

Предостережение в лечении

В уходе за  маленьким ребенком важна умеренность и взвешенность действий. При лечении кашля, а также при насморке у грудничка категорически запрещается:

 1. Самостоятельно ставить диагноз, основываясь на статьях из интернета, книжках или буклетах.
 2. Назначать лекарственные препараты и их дозировку без согласования с врачом.
 3. Использовать народные средства без консультации со специалистом.
 4. Применять те средства, которые положены при аналогичных симптомах взрослым.
 5. Игнорировать скорую медицинскую помощь при высокой температуре или резком ухудшении состояния малыша.

Перечисленные способы и препараты от кашля и соплей – всего лишь наиболее безопасные методы. Они могут облегчить состояние малыша, предотвратить заражение. Однако, если эти симптомы сохраняются на протяжении 3-4 дней, несмотря на лечение, следует срочно обращаться к врачу.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями: